català castellano english
  projectes filosofia equip docència contacte
Bunyola, Mallorca • 2008

El projecte desenvolupat respon al desig dels joves promotors de construir la seva casa a mida seguint un programa convencional d'habitatge unifamiliar, això sí, fent una aposta clara per fugir de l'estètica tradicional i cuidant al màxim el detall. Per aquesta raó es va plantejar l'edifici des del seu volum jugant amb la llum i les ombres, i exprimint al màxim les possibilitats que ens oferia el solar. Amb la premissa imposada consistent en la implantació de l'edifici a fons de parcel·la i les derivades de la pròpia geometria del solar i del seu entorn (com la pantalla vegetal de xiprers a la mitgera sud), s'optà per construir dos volums que s'articulen entre sí obrint-se a sud-est de manera que un resta paral·lel als límits del solar i l'altre gira per cercar major profunditat i dimensió amb la diagonal. Així, el gest dels volums i la paret de la piscina permeten generar i delimitar els espais exteriors, creant tres ambients (accés al habitatge, terrassa enjardinada de la piscina i menjador exterior) diferenciats pel seu ús i tractament, però connectats entre sí.

 

Per aconseguir la màxima amplitud espacial a l'habitatge amb la menor superfície s'ha recorregut a un conjunt d'estratègies: Les pèrgoles canalitzen la transició entre espai interior i exterior, des de la sala d'estar i la cuina cap a les terrasses augmentant la sensació d'amplitud d'aquestes estances; el pati japonès a nord dona major profunditat al vestíbul d'entrada; les baranes de l'escala "transparents" permeten un major recorregut visual. Amb la voluntat d'aprofitar les vistes, la coberta del habitatge es converteix en una terrassa-mirador lliure d'obstacles visuals en totes direccions destacant la vista cap a la Serra Tramuntana. Les ventilacions creuades (nord-sud i est-oest), un bon aïllament de façana i coberta, i la protecció solar de finestres mitjançant persianes, voladissos i pèrgoles han permès de forma natural que la càrrega per a la climatització sigui molt reduïda a qualsevol estació de l'any.

 
C/ Martí Rubí 87     •     Sa Cabaneta (Marratxí)    •     Mallorca     •     971 602 360     •     info@llabresdejuan.es