català castellano english
  projectes filosofia equip docència contacte
Sant Jordi, Palma, Mallorca • 2008

El projecte es planteja des de la voluntat de trencar amb l’estatisme i la monotonia de les façanes convencionals, en favor d’un joc volumètric de llum i ombres, de plans plegats que atorguen un singular dinamisme a l’edifici. La complicada geometria del solar i el estricte compliment del programa demandat pel promotor han condicionat la distribució dels habitatges en planta. Aquest fet, no ha impedit que s’intentés aconseguir el millor per als quatre habitatges reproduint el dinamisme de les façanes als espais interiors, els quals contrets des del nucli d’escales d’accés s’obren i aboquen a través de les terrasses i balcons cap a l’exterior. Així com els habitatges de la primera planta tenen el gaudi de l’espai dividit del terrat, els habitatges de la planta baixa el tenen del pati posterior que es presenta terrassat i enjardinat. Al fons d’aquest últim, s’ha disposat d’una jardinera d’obra per tal de suavitzar el impacte del mur de contenció de mitgera de quatre metres d’alçada que salva el gran desnivell existent amb la parcel•la veïna, a la egada que l’escalona afavorint l’assolellada

 

del pati. Les ventilacions creuades, un bon aïllament de façana i la protecció solar de finestres mitjançant les persianes i les volades dels balcons han permès de forma natural que la càrrega per a la climatització de cada un dels habitatges sigui molt reduïda. S’ha dotat a la coberta de la caixa d’escala d’una gran lluerna vidrada que permet l’entrada de llum natural fins a la planta baixa dels espais de distribució. A la composició de les façanes, els plecs verticals dels paraments tenen el seu contrapunt horitzontal amb les lloses dels balcons i de les terrasses que les cusen dos a dos distingint cada habitatge per separat, però sense desvirtuar la imatge del conjunt. Lluny de voler trencar totalment amb allò tradicional i amb la voluntat d’adequar-se a l’entorn urbà que l’envolta, es projecten façanes amb una proporció vertical dels buits, l’ús de persiana mallorquina de fusta i revestiments de morter on el tractament dels paraments és auster i sobri.

Descarregar Plànols
C/ Martí Rubí 87     •     Sa Cabaneta (Marratxí)    •     Mallorca     •     971 602 360     •     info@llabresdejuan.es