català castellano english
  projectes filosofia equip docència contacte
Palma, Mallorca • 2006

Aquest projecte consisteix en la reforma integral d'un edifici entre mitgeres de tres habitatges situat al casc antic de Palma, per tal de convertir-lo en un únic habitatge. Des d'un principi el projecte es va veure condicionat per tres factors, el primer i més important del solar, tan sols de 4.7m d'ample, el segon factor fou la conservació de les façanes a causa de la normativa urbanística i el tercer el desig dels promotors d'aconseguir dues places d'aparcament a la planta baixa de l'edifici. Aquests fets definiren la distribució de l'habitatge la qual es dissenyà de tal manera que s'aprofités al màxim la il·luminació i ventilació que oferien les estretes façanes del carrer i del pati posterior.

 

La planta baixa es destinà integrament a aparcament i a l'accés a la planta primera, la qual es tractà com un únic espai allargat on la sala i el menjador s'obrien al pati i al carrer respectivament, mentre que la cuina i l'escala restaven a la crugia central. A la planta segona es disposaren tres dormitoris donant a les façanes i dos banys a la part central. El pes del projecte recau en l'escala de vidre, que situada a la part central de l'edifici comunica totes les plantes i serveix d'accés al solarium de la planta coberta. Aquest element es converteix en una important entrada de llum que il·lumina la part central de les plantes primera i segona.

C/ Martí Rubí 87     •     Sa Cabaneta (Marratxí)    •     Mallorca     •     971 602 360     •     info@llabresdejuan.es