català castellano english
  projectes filosofia equip docència contacte
 
 

Matilde Rossich Bros de la Creu
Arquitecta tècnica per la EUATB (Escola Universitària d’Arquitectura Tècnica de Barcelona) a l’any 1984 i Enginyera d’Edificació per la UIB (Universitat de les Illes Balears) a l’any 2011.
Col·laboradora habitual del despatx desenvolupant tasques de Directora d’Execució i Coordinadora en Seguretat i Salut d’obres.

Sebastià Picó Bennasar
Titulat en “Arquitectura d’Interiors” per Blau (Escola Tècnica de disseny de Palma) a l’any 2000.
Col·laborador habitual del despatx en el desenvolupament del disseny i mobiliari d’interiors.

Daniel Campoy González
Arquitecte Tècnic per la Escuela de Arquitectura Técnica de la Universidad de La Laguna al 1998.
Enginyer d’Edificació per la UIB (Universitat de les Illes Balears) a l’any 2011.
Col·laborador habitual del despatx desenvolupant tasques de Director d’Execució i Coordinador en Seguretat i Salut d’obres.

Miquel Dols Llinàs
Arquitecte superior per l’ETSAV (Escola Superior d’Arquitectura del Vallés) a l’any 1988
Col·laborador habitual com a consultor d’estructures.

 

Tornar

 
C/ Martí Rubí 87     •     Sa Cabaneta (Marratxí)    •     Mallorca     •     971 602 360     •     info@llabresdejuan.es