català castellano english
  projectes filosofia equip docència contacte
Marratxí, Mallorca • 2005

Autors: Biel Llabrés i Alfons Romero (www.alfonsromero.com), arquitectes.

La “Deixalleria de Marratxí” és un centre de formació, inserció mediambiental, recollida i reciclatge de residus sòlids urbans. Està situada al polígon de Can Rubiol del municipi de Marratxí en un entorn on la major part de les construccions són naus industrials i edificis de serveis.

Tot i la disparitat d’arquitectures del voltant que van des d’un institut de secundària fins a un centre de salut, s’optà per fer servir un llenguatge propi de la arquitectura industrial, predominant del lloc, valoritzant-la exteriorment amb la creació de dos volums contundents i singulars, i enriquint-la interiorment amb una seqüència d’amplis espais, tant en planta com esglaonats en alçada, que resolen un programa complex i divers. Així, els tallers, oficines, despatxos i la sala d’exposicions es desenvolupen al cos gran de xapa metàl·lica que també és per on té lloc l’accés a l’edifici. Al cos petit de bloc de formigó s’allotgen les aules i els magatzems de cada un dels tallers. Ambdós cossos queden lligats per un tercer element, un corredor que connecta les diferents estances i del que pengen les escales que permeten salvar els desnivells entre plantes.

La modulació de l'estructura, l'economia de materials (amb la xapa i el formigó com a materials més presents), la recerca de la llum natural, l'eficiència energètica i el control del confort climàtic (minimitzant l'ús de l'energia elèctrica i dels combustibles fòssils a tot l'edifici) foren de cabdal importància en el resultat final:

 

1. S’han aconseguit amplis espais il·luminats de manera natural contrastada o difusa segons l’activitat mitjançant grans finestres, claraboies i lluernes.

2. La climatització s’optimitza amb l’aprofitament màxim de la radiació solar a estacions fredes i de la ventilació natural a les calentes, per a la qual cosa es va calcular la disposició adient d’elements arquitectònics de control passiu tals com persianes, lames i malles parasols i el control de la ventilació encreuada per millorar els seus efectes.

3. S’han construït façanes i cobertes transventilades que permeten l’esmorteïment dels guanys energètics a l’estiu i la pèrdua d’aquests al hivern. A més a més de resoldre-les sense ponts tèrmics, foren executades amb aïllaments tèrmics d’alta densitat, transpirables i ignífugs.

4. Donat el tipus d’edifici, era obligada la utilització de materials i de sistemes constructius que fossin respectuosos amb el medi ambient, per la qual cosa  la major part d’aquests foren triats tant per la funcionalitat com per la seva valorització ambiental, ja sigui perquè són materials reciclats, ja sigui perquè són materials altament reciclables o bé perquè el seu procés de fabricació i/o instal·lació eren els més eficients energèticament.

Descarregar Plànols 1
Descarregar Plànols 2
C/ Martí Rubí 87     •     Sa Cabaneta (Marratxí)    •     Mallorca     •     971 602 360     •     info@llabresdejuan.es