català castellano english
  projectes filosofia equip docència contacte
 

Un dels grans reptes de les societats avançades actuals està relacionat amb l'ús racional i eficient dels recursos naturals per assolir un desenvolupament sostenible en el termini més curt possible. La consecució d'aquesta fita només és viable amb l'adopció de mesures que garanteixin una gestió eficient dels recursos energètics a tots els àmbits de la societat, embarcant des de les grans instal·lacions industrials fins les petites, incloent també l'entorn de la llar.

Els avenços tecnològics que es van realitzar durant la segona meitat del segle passat han permès la creació d'un conjunt de procediments, materials, eines i aplicacions orientades a gestionar de manera eficient i automatitzada l'energia en l'àmbit de l'edificació. El que ha permès la aparició de tot un conjunt de tendències i escoles en el camp de l'arquitectura en aquest sentit como son: la arquitectura sostenible, l'arquitectura eficient, l'arquitectura orgànica, l'arquitectura bioclimàtica, la bioconstrucció, l'arquitectura eficient i la arquitectura de les Passivhaus, entre altres. Al mateix temps s'ha produït la aparició al mercat mundial de tot un conjunt d'aplicacions i tecnologies estendards de la gestió tècnica de la edificació (domòtica). Tot això possibilita que a dia d'avui, el disseny i realització de edificacions eficients (des del punt de vista energètic) ja sigui en edificacions de nova construcció en rehabilitacions sigui complement possible, alhora que requerit per un conjunt de diverses legislacions en els àmbits autonòmic, estatal (CTE, RITE) i europeu. Possibilitant un us racional de l'energia al hora que es millor el confort dels usuaris de les diferents edificacions, alhora que es disminueix de forma dràstica les despeses energètiques de l'edificació.

Programa 2012 - 2013
<< Tornar
C/ Martí Rubí 87     •     Sa Cabaneta (Marratxí)    •     Mallorca     •     971 602 360     •     info@llabresdejuan.es